ÜLDTINGIMUSED

 

Comet.ee (COMET GROUP OÜ) on erakapitalil loodud Eesti ettevõte. Meie poest leate üle 25 000 erineva toote.

Käesolevad tingimused kehtivad Ostja ja Müüja vahel e-poest Comet.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Comet.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljelComet.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel Comet.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.

Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.

Müüjal on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.

Pärast tellimuse vormistamist kaup mitte broneeritakse.

Toote tellitakse ja antakse välja ainult pärast 100% ettemakse teostamist.

Kõik Comet.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

Ostu-müügi tehing loetakse jõustunuks sellest hetkest, kui kaup on tulnud partneri laost Comet.ee lattu.

Kõik operatsioonid tehakse töö ajal.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Comet.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Ostja ja Müüja vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või kohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.