Menetlus ja kasutustingimused

Tellimus

Tellimuse vormistamiseks vajutab Ostja nupule "Kassasse". Tellimuse vormistamisel valib Ostja endale meeleparase kohaletoimetamise viisi ja kontrollib, kas Saaja andmed on õiged. Peale vajutamist nupule "Kinnitan oma tellimust" saadetakse Ostja e-posti aadressile ettemaksuarve. Ettemaksuarve saab alla laadida ka Comet.ee e-poest. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Ostja on 2 kalendripaeva jooksul tasunud ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast CometGroup.ee arvelduskontole. Tellimus täidetakse ainult pärast 100% ettemaksu laekumist, kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.

Toote garantii

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest Ostjale.

Ostjale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218)

Esimesel kuuel kuul peab Müüja tõestama, et tegemist ei ole tootmispraagiga. Järgmised 1,5 aastat peab tõestama Ostja, et tegemist on tootmispraagiga.

Toote garantiitunnistuseks on Ostjale e-postiga saadetud arve.

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Ostja teavitama Müüja probleemist e-posti aadressil info@comet.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Müüja ei vastuta:

  1. Ostja süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest;
  2. Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

Privaatsus

Comet.ee veebilehe kasutamisega annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku Müüja´le enda isikuandmete töötlemiseks.

Müüja kasutab Ostja esitatud informatsiooni ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

Soovime meeldivaid oste meie e-poest ja vastame meeleldi Teie küsimustele.